A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
intézmény az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra
készültségi szintjének javítása c. felhívására benyújtott,
EFOP-2.2.20-17-2017-00002 azonosító számmal nyilvántartott
támogatási kérelmét az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője
támogatásra alkalmasnak minősítette.

bővebb...