...

Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézmény tagkórházaiban

EFOP-2.2.19-17-2017-00100

A projekt leírása

Projekt címe: Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézmény tagkórházaiban
Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00100
Kedvezményezett: Hódmezővásárhelyi – Makói Egészségügyi Ellátó Központ
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022.09.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.09.30.
A támogatás intenzitása: 100%
Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 292 262 500 Ft


Projektünk során a Hódmezővásárhelyi – Makói Egészségügyi Ellátó Központ járóbeteg szakellátását kívánjuk fejleszteni 9 szakterületen a szükséges orvosi eszközbeszerzéssel, továbbá a makói tagkórházban a járóbeteg ellátást biztosító épület rendelőinek, közösségi, és kiszolgáló tereinek felújításával, akadálymentesítésével, gépészeti, valamint elektromos hálózatának felújításával.
A pályázó bemutatása: A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet és a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet integrációjával 2013. február elsejével jött létre a CSMEK Hódmezővásárhely – Makó intézmény. Az integrált intézmény központi telephelye Hódmezővásárhely központjában található. Az intézmény finanszírozott ágyainak száma 620.
A hódmezővásárhelyi tagkórház 362 ággyal működik és 55.871 lakos biztonságos ellátásáért tartozik felelősséggel. Az intézmény aktív- és krónikus fekvőbeteg-ellátást nyújt, és járóbeteg szakellátást biztosít, térségi és megyei szinten. Működési területe elsősorban Hódmezővásárhely és környékére koncentrálódik, de esetenként az egész megyére kiterjed.
A makói tagkórház Makó és a környező 16 település 45 ezres lakosságának járó- és fekvőbeteg ellátását szolgálja.
A Tagkórház jelenleg 111 aktív, és 147 krónikus finanszírozott ággyal működik.


A projekt céljai:

 • Folyamatosan fejlődő egészségügyi szolgáltatások nyújtása, az ellátás minőségi és hatékonysági fejlesztése, amely egy egészségesebb helyi társadalmat eredményez.
 • Kapacitás növelése és az egészségügyben megfigyelhető területi egyenlőtlenségek csökkentése, az elérhetőség javítása érdekében.
 • A betegek elégedettségének növelése.
 • Integrált, a lakossági szükségletekhez igazodó, szakmai profilok fejlesztése.
 • Korszerű, komplex egészségügyi szolgáltatások nyújtása.
 • A tagkórházak közötti együttműködés fejlesztése.
 • Belső infrastruktúra korszerűsítése az optimálisabb belső betegutak fejlesztésével.
 • Korszerű, új eszközök és műszerek beszerzése.
 • Az intézmény rossz állapotú helyiségeinek felújítása.

A projekt műszaki tartalma:

A projekt során a szükséges orvosi eszközök beszerzését valósítjuk meg a minőségi betegellátás, és a minimumrendeletben foglalt feltételek megteremtése, és a fekvőbeteg szakellátásba továbbított betegek számának csökkentése érdekében. 151 db orvosi eszköz kerül beszerzésre a gasztroenterológia, bőrgyógyászat, fül-orrgégészet, sebészet, szemészet, radiológia, nőgyógyászat, fizikoterápia, aneszteziológia szakterületekhez kapcsolódóan.
Az eszközbeszerzés mellett sor kerül a makói tagintézmény járóbeteg szakrendelőjének felújítására. A felújítás szinte a teljes épületet érinti.
A földszinti sebészeti szakrendelő három helyiségből álló egységében teljeskörű felújítás történik. A közlekedő egységek új burkolatot kapnak, a mennyezet, a falak átfestése is megtörténik. A folyósók falai 1,0 m-es magasságig a padlóval megegyező falburkolatot kapnak.
A helyiségek kibontásra kerülő rendelő bejárati ajtóit, acél tokszerkezetű, fóliázott ajtólapos nyílászárókra cseréljük, a kialakult belső képet követve. A teljes felújítással érintett helyiségek új padlóburkolatot kapnak, a rendelőkben a szanitereket a szükséges helyeken cseréljük a mögöttük lévő falfelületeket csempézzük.
A falak festése elkészül, a rendelőkben a megmaradó csempe magasságához igazodva mosható falfelület kerül kialakításra, a mennyezeteket is átfestjük. A lépcsőt, galériát övező korlátok megmaradnak, a fa fogódzók, fémszerkezetek felújításra, átfestésre kerülnek.
A vizesblokkok, akadálymentes wc. helyiségek padló-, és falburkolatainak javítása megtörténik, a sérült, törött szanitereket, szifonokat cseréljük.
Az épület szennyvíz elvezető gerincvezeték hibás szakaszának javítása elkészül.
Az emeleti rész fa álmennyezetét leszedjük, és új gipszkarton álmennyezet készül, táblás, illetve kazettás betételemekkel. A földszinti ügyfélszolgálat nyitott „teteje” lezárásra kerül.
Elektromos munkák során, a lámpákat korszerű ledes rendszerűre cseréljük. A teljes felújítással érintett szakrendelők (fszt. sebészet) elektromos rendszerének szükség szerinti átépítése megtörténik.
A gyengeáramú munkák során csillagpontos hálózattal, falon kívüli vezetéssel épül ki számítógépes és telefonos rendszer, a szükséges aktív és passzív eszközökkel
A teljes felújítással érintett szakrendelőknél a bútorzatot szükség szerint cserélni fogjuk a külső folyosók bútorzata felújításra kerül.

A projekt eredményei:

A projekt eredményeként 9 szakterületen 151 db orvosi eszköz kerül beszerzésre, 1276,47 m2 korszerűsített, átalakított infrastruktúra jön létre, valamint új bútorok kerülnek beszerzésre. A fejlesztés által 101 381 fő lakos részesül jobb egészségügyi ellátásban.

A projekt várható hatásai:

 • az egészségügy területi egyenlőtlenségei csökkennek,
 • a lakosság egészségügyi mutatói javulnak, a munkaerő-piaci helyzete javul,
 • a lakosság elégedettsége, a térség lakosságmegtartó ereje megnő,
 • az egészségügyi ellátórendszer költséghatékonysága javul,
 • a lakosság közeli ellátások megerősödnek,
 • az ellátásszervezés javul,
 • a betegutak racionalizálása.

Sajtóközlemények

...


...
...

Galéria

ELKÉSZÜLT MUNKÁLATOK
ÉPÜLET FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK A MAKÓI TAGKÓRHÁZBAN


Kapcsolatfelvétel

Oraveczné Kispál Angéla
projektmenedzser

36 (62) 532-222
kispal.angela@csmekhm.hu