RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt célja a CSMEK Hódmezővásárhely-Makó intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, ezáltal a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése. A fejlesztés a környezetvédelmi szempontok mellett, a hosszútávon fenntartható gazdaságos intézményi működést is elősegíti. A támogatott fejlesztések hozzájárulnak a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. A projekt műszaki szakmai tartalmának meghatározásakor az alábbi elvárások lettek figyelembe véve:

a) Csak olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik hazánk ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátását.
b) Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely nem járul hozzá a hazai megújuló energiaforrás hasznosítás abszolút értékben történő növeléséhez, figyelembe véve az Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve szerinti elvárásokat.
c) Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely esetében a támogatást igénylő nem tesz eleget a projektre vonatkozó horizontális szempontoknak.
d) Csak olyan projekt támogatható melyeknél a rendszer által éves szinten – szakértői számítások alapján - megtermelhető villamos energia mennyisége nem haladja meg az érintett épület, fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét.

A pályázati felhívásban található 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek pontjában felsoroltak közül, a jelen projektben a II. számú, 50-500 kVA csatlakozási teljesítményű, hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából, megnevezésű szakmai célt szolgáló tevékenység kerül megvalósításra. A megvalósítási helyszínek közül Hódmezővásárhelyen a korábbi 50KW-os rendszer lesz most kiegészítve 100KW-tal, így összesen az AC oldalon 150KW, a DC oldalon pedig 152.4KWp lesz. A 204db 250W-os modul három épület tetején helyezkedik el. Egy-egy épületen 51-51 darab, a harmadikon pedig 102 db modul van. A napenergiát 3x17-es sztringeket kialakítva, 4db Fronius Symo 12.5-3-M inverter alakítja át váltóárammá. A mostani bővítésnél még három épület tetejére kerül fel napelem.

Az árnyékhatások miatt SolarEdge technológia kerül alkalmazásra, 4 db SolarEdge 25KW-os inverterre összesen 390 db 260W-os polykristályos napelem lesz ráhelyezve teljesítmény optimalizálón keresztül, 3x32 és 3x34-es sztringeket kialakítva. A korábbi DC 51 KWp (AC 50KW) évente várhatóan (PVGIS szerint) 59 000KWh energiát fog termelni. A három épület miatt, mivel háromféle a dőlésszög, három PVGIS számítást kellett készíteni. Ez került összegzésre. A bővítéssel még DC 101.04KWp (AC 100KW) kerül fel, ami évente várhatóan (PVGIS szerint) 104 000KWh energiát fog termelni.

A három épület egy tájolású és 10°-os dőlésszögű. Így várhatóan összesen évente 163 000 KWh-t fog termelni a napelemes rendszer. A hálózatra egy úgynevezett vissz-watt védelmen keresztül lehet csak csatlakozni, ami meggátolja az esetleges visszatáplálást a külső hálózatba, ilyen eset azonban gyakorlatilag nem fordulhat elő, mert a kórház ennek többszörösét fogyasztja el. Az sem elhanyagolható tény, hogy 1 KWh elektromos energia előállításakor 563 gramm CO2 keletkezik az Uniós átlag szerint, ha erőműben állítják elő. Ugyanez ezzel a napelemes rendszerrel évi 91 769 kg CO2-tól mentesíti környezetünket. A projekt másik megvalósítási helyszínén, Makón a korábbi 50KW-os rendszer kerül kiegészítésre 117.5KW-tal, így összesen az AC oldalon 167.5KW, a DC oldalon pedig 169.56KWp lesz. A napenergiát 3x17-es sztringeket kialakítva, 4db Fronius Symo 12.5-3-M inverter alakítja át váltóárammá. A 204db 250W-os modul a nővérszálló előtti üres területen helyezkedik el, talajra telepítve, DK 45°-ra. Ennél a telepítési típusnál a legjobb a hatásfoka a moduloknak, mert a szél hűtőhatása itt a legnagyobb. A mostani bővítésnél is talajra telepítve kerülnek elhelyezésre a napelemek, déli irányba, 30°-os dőlésszöggel, összesen 456 db 260W-os polykristályos, 4 db Fronius Eco 25KW-os és 1 db Fronius Symo 17.5KW-os inverter kerül beépítésre, 4x24 és 3x24-es sztringekkel. A DC 51 KWp (AC 50KW) évente várhatóan (PVGIS szerint) 59 200KWh energiát fog termelni. A bővítéssel még DC 118.56KWp (AC 117.5KW) lesz letelepítve, ami évente várhatóan (PVGIS szerint) 140 000KWh energiát fog előállítani.

Így várhatóan összesen évente 199 200 KWh-t fog termelni a napelemes rendszer. A hálózatra egy úgynevezett vissz-watt védelmen keresztül lehet csak csatlakozni, ami meggátolja az esetleges visszatáplálást a külső hálózatba, ilyen helyzet azonban gyakorlatilag nem fordulhat elő, mivel a kórház ennek többszörösét fogyasztja el. Szintén nem elhanyagolható tény, hogy 1 KWh elektromos energia előállításakor 563 gramm CO2 keletkezik az Uniós átlag szerint, ha erőműben állítják elő. Ugyanez ezzel a napelemes rendszerrel évi 112 150 kg CO2-tól mentesíti környezetünket.

Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00042
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatás összege: Br. 132.570.730,- Ft 
Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2017.01.01.
Projekt fizikai befejezése várhatóan: 2017.10.31.