Ugrás a fő tartalomhoz
Hódmezővásárhelyi - Makói Egészségügyi Ellátó Központ
igazgatas@hmek.hu | +36 (62) 532-222
Történetünk

Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház rövid története

Hódmezővásárhelyen az 1831-es kolerajárványt követően felállított ispotály ideiglenes muködése után az első kórház 1859-ben nyílt meg, melyben betegeket, illetve „hajléktalan, elaggott” embereket ápoltak. 1880-tól a Serház-téren található uradalmi épületben muködött a kórház, melyben dr. Imre József 1885-ben két szobából álló önálló szemészeti osztályt nyitott. Az itt végzett szemmutéteivel és a trachoma gyógyításában elért eredményeivel országos elismertséget szerzett. Eredményes munkásságának köszönhetően a város 1898-ban 40 ágyas, a kornak megfelelően felszerelt szemkórházat építtetett. Az épület elkészültének örömét Erzsébet királyné meggyilkolásának híre árnyékolta be: ezért kapta az intézmény az Erzsébet Szemkórház nevet. Eközben újabb kitunő orvos, dr. Bakay Lajos sebész öregbítette a vásárhelyi kórház hírnevét. 1905-1911. között jelenlegi helyén kialakult a 9 pavilonból álló 225 ágyas épületegyüttes, melyet Bakay halála és Imre József kolozsvári professzori kinevezése után dr. Genersich Antal vezetésére bíztak.

Tovább...

A Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház rövid története története

Levéltári adatok szerint a XVIII. század végén Makó város már tartott fenn betegápolóházat és a század utolsó éveiben chirurgusokat hívott meg letelepedésre. Az 1831. évi nagy kolerajárvány idején a vármegye 80 ágyas ispotályt állítatott fel. Az egymást követõ kolera-járványok után nyilvánvalóvá lett, hogy egy állandó közkórházra van szükség, melynek építése 1862-ben elkezdõdött az átadásra 1866-ban került sor. Az egy emeletes 85 ágyas kórház igazgató fõorvosa Dr. Meskó János lett. A 1872-ig a napi átlagos beteglétszám 30, az ápolási napok átlagos száma 11000 volt.

Tovább

 

A Kakasszéki Gyógyintézet rövid története története

Az 1932-ben alapított, nagy tradíciókkal bíró intézet híres egyedülálló gyógyvízéről. Az elmúlt években az épületet folyamatosan fejlesztettük, illetve modernizáltuk, legutóbb ez év februárjában adtuk át a felújított gyógymedencét. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a betegek minél kényelmesebb, kulturáltabb környezetben gyógyulhassanak.

Tovább