Ugrás a fő tartalomhoz
Hódmezővásárhelyi - Makói Egészségügyi Ellátó Központ
igazgatas@hmek.hu | +36 (62) 532-222
Egészséges Vásárhely Program

Az Egészséges Vásárhely Program (EVP) Hódmezővásárhely 10 éves stratégiai népegészségügyi programja, melynek célja az egészségmegőrzés, a népbetegségek megelőzése és az egészségben eltöltött életévek meghosszabbítása. A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet által kidolgozott program eddigi eredményeit és 2009-es továbbfejlesztését a városvezetés és a vásárhelyi polgárok összefogása tette és teszi lehetővé: egészségügyi és szociális ellátó rendszer, óvodák és iskolák, Rendőrség, helyi Média, vállalatok, sport-egyesületek és sportlétesítmények, civil szféra.

2008. az EVP első, stratégiai alapozó éve volt mind az egyes korcsoportok számára szervezett, mind az onkológiai és szív-és érrendszeri szűrő- és prevenciós programok vonatkozásában.

Az egységes iskolai egészségfejlesztési normatíva 4 komponense közül a Mindennapos Testnevelés már a 2005-2006-os tanévben elindult Vásárhelyen, melyhez a 2008-2009-es tanévtől csatlakozott az ugyancsak minden iskolában bevezetett Életvezetési Ismeretek oktatása. Megindult a vásárhelyi pedagógusok képzése a harmadik modul, a Személyközpontú Pedagógia oktatásának előkészítésére.

Az EVP keretein belül Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 őszétől alanyi jogon, ingyenesen biztosítja a 13 éves, 7. osztályos vásárhelyi leányok méhnyakrák elleni Humán Papilloma Vírus (HPV) védőoltását, mely az első korosztálynál meg is kezdődött: a 7. osztályos leányok több mint 90%-a részesült már az első 2 oltásban.

Az EVP keretében 2008-ban 8 alkalommal került sor sport-, egészség- felvilágosító- és szűrőnapra, összesen mintegy háromezer fő részvételével. Ebből iskolás gyermekeknek és szüleiknek 2, valamennyi korosztálynak 4, és nyugdíjasoknak 2 rendezvény sikeres lebonyolítására került sor.

Az EVP rákszűrő és prevenciós programja 2008-ban az emlőszűrő és a dohányzásról leszoktató programmal indult. Az ÁNTSZ-szel közösen megvalósított háziorvosi emlőszűrő programba elsőként belépett 7 vásárhelyi praxisban az átszűrtség 65%-ra emelkedett illetve 2008 végéig már 13 praxis csatlakozott a programhoz. A Magyar Rákellenes Liga és a Johnson & Johnson cég által biztosított mobil emlőszűrő állomás (szűrőbusz) segítségével Csongrád- és Békés megye 18 településén 875 emlőszűrés történt 2008-ban. 3 vásárhelyi praxis bevonásával elindult a vastagbél-szűrő program is. Az EVP dohányzás-leszoktató programban 2008-ban mintegy 80 önkormányzati dolgozó vett részt, 90%-uk leszokott a dohányzásról. Az alkalmazott gyógyszer térítési díját az Önkormányzat fedezte.

A hazai és európai szív-és érrendszeri prevenciós irányelvek alapján kidolgozásra került az EVP szív- és érrendszeri szűrő és kockázatfelmérő programja, melynek alapján az Önkormányzat kb. 230 dolgozójának szűrése és kockázatfelmérése megtörtént (januárban zárult le). A menedzserszűrésen 54 fő vett részt.

A privát szférával közösen megvalósítható ígéretes programok mintapéldája a Hódmezővásárhelyi Tigrisek Közhasznú Utánpótlás Sportalapítvány és a NIKE cég támogatásával 2008-ban elindított EVP-NIKE futóklub.

Több mint 1000 vásárhelyi felnőtt bevonásával megvalósult a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés (HODEF 2008), mely időszerű és alapvető információval szolgál a vásárhelyi lakosság egészségi állapotáról és egyúttal segíti a szükségletek pontos felmérését, az EVP továbbfejlesztését és monitorozását.

EVP 2009 - stratégiai célok

Háttér:

• WHO 2008-as Egészségügyi Jelentés középpontjában az alapellátás fejlesztésének szükségessége áll: „Alapellátás. Most jobban kell, mint valaha" -„Primary Health Care. Now More Than Ever."
• A háziorvosi ellátás kisebb költségigény mellett megfelelő hatékonyságú lehet, és az egészségproblémák nagyobb részét megoldhatja.
• Fentieknek megfelelően az alapellátásra és ezen belül a háziorvosi ellátásra támaszkodó programok képezik 2009-ben az EVP egyik prioritását. Ezen belül kiemelt hangsúlyt kap a 2 vezető népegészségügyi problémát okozó kórképcsoport: a daganatos és a szív-és érrendszeri betegségek.
• Gyermekkorban lehet tartósan megalapozni a felnőttkori egészséges életmódot illetve a népbetegségek prevencióját, ezért a gyermekeket támogató programok képezik az EVP másik prioritását 2009-ben.
• Fenti programok sikeres megvalósítása átfogó informatikai fejlesztést illetve a monitoring rendszer további kiépítését igényli, mely feladatokra a forrásteremtés folyamatban van.
• Az önkormányzati forrásokat pályázati és szponzori forrásokkal tervezzük kiegészíteni a 2009-es EVP programok pénzügyi hátterének biztosítására.

 

Stratégiai célok és főbb programok:

1. WHO Egészséges Városok projekthez csatlakozás, Csongrád-megyében elsőként. (www.hahc.hu)

2. A gyermekeket támogató program továbbfejlesztése

a. Az iskoláskorúaknál a szív-és érrendszeri és onkológiai prevenció, a mentális egészség, és a baleset-megelőzés középpontba állítása, a fakultatív védőoltások kiterjesztése és az iskolai egészségfejlesztési normatíva fokozatos megvalósítása egyre több vásárhelyi iskolában.
b. Az iskoláskorúaknál a Rendőrséggel közös balesetmegelőző és drogprevenciós program indítása.
c. Új programok indítása kismamák, újszülöttek, csecsemők, kisdedek és óvodás korúak számára

3. Az aktív korúakat és nyugdíjasokat támogató programok továbbfejlesztése

a. Valamennyi háziorvos bevonása az emlőszűrő programba (ÁNTSZ, Erzsébet Kórház-Rendelőintézet -EKRI bevonásával)
b. A háziorvosi rákszűrő program kiterjesztése a vastagbélrákra (már 3 praxis csatlakozott), és a szájüregi rákra (ÁNTSZ, Országos Onkológiai Intézet, OEFI és EKRI bevonásával)
c. Szív-és érrendszeri szűrő és kockázatfelmérő program kiterjesztése az alapellátásra (ÁNTSZ, Országos Alapellátási Intézet, EKRI együttműködés)
d. A dohányzás-leszoktató program és a rendszeres testmozgást segítő program kiterjesztése
e. Az Egészséges Táplálkozás program elindítása
f. Mentális Egészség program előkészítése
g. Nyugdíjas szűrések és oktatás folytatása

4. Az EVP egészét támogató informatikai fejlesztés megfelelő források rendelkezésre állása esetén: nagyteljesítményű szerver beszerzése, programozás, adatbázis-építés, térinformatika, monitorozás

5. Az EVP monitoring rendszer további kialakítása

a. Felnőtt korú lakosságnál KSH halálozási adatbázis felállítása és a háziorvosi morbiditási adatbázis (HMAP) kidolgozásának megkezdése, mindkettő a DE-mel együttműködésben.
b. Gyermekeknél átfogó adattárolásra és monitorozásra alkalmas informatikai rendszer kialakítása (lásd 4.), iskolás korúaknál magatartás-felmérés (HBSC)

6. Hatékony kommunikációval fenti programok megismertetése a lakossággal, az együttműködés, aktív részvétel javítása céljából

a. Életmód-programok támogatása: dohányzás leszoktatás, testmozgás, egészséges táplálkozás
b. Rákszűrő és szív-és érrendszeri programban való részvételi arány javítása
c. WHO egészség-város koncepció széles körű megismertetése
d. Szülők együttműködésének elősegítése gyermekek számára szervezett programokban
e. Az EVP eredményeinek - mérföldkövek - kommunikálása

 

Dr. Kallai Árpád
Főigazgazó
Gyurisné Pethő Zsuzsanna
EVP Programigazgató